Terrorism

(muzyka J.Hertmanowski

tekst A.Bak)

Był zawsze obok żądając ofiar z ludzkich ciał

I ciągle głodny krwawego żniwa pośród mas

Zabrał sen, dając noc aby zasiać wkoło zło,

Jasność nastała w pożodze ognia tłumiąc strach


Terrorism - A system of violence, rape and crauelty

Imperialism - Politics directed at the world conquest

Racism - A concept of biological inequality

Terrorism - Spreads around death and despair!


Zrozumie człowiek, że siejąc zamęt rodzi go

I kiedyś siła jak echo powróci, gdy obudzisz ją

Znajdzie cię - zemsty cień zabije zło na zawsze

Nadejdzie światło,

Pokona chaos, uśpi mrok,

Nie zgaśnie! Nie!


Terrorism...


/ Tłumaczenie polskie /

Terroryzm - system przemocy, gwałtu i okrucieństwa

Imperializm - polityka zmierzająca do podboju świata

Rasizm - Poglądy nierównowag8i biologicznej ras ludzkich

Terroryzm - Rozsiewa wokół śmierć i rozpacz